Adózásban történt módosítások 1. rész

 

Adózásban történt módosítások 1. rész

A nyáron történt adótörvény módosítások után a Katás és Evás vállalkozások adóalapját csökkenti a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatás.

A 2016. évi LXVI. törvény olyan változásokat vezet be a Katások és Evások esetében, amelyek az adózásban kedvezményekkel járnak számukra.

Ami még változott, hogy a Katások bevételéhez eddig számító támogatás (a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatások), már nem számít bele a 6 millió forintos értékhatárba.  Ez a változtatás már 2014-től visszamenőlegesen is érvényesíthető.

Ha egy Katás áttér a Tao-törvény, illetve az Szja-tv. hatálya alá, akkor a Kata adóalanyisága időszakában kiállított bizonylat alapján már az áttérés után befolyt összeget is a vállalkozó bevételének tekintik.

Az Eva esetében az adóalapját csökkenti az eddigieken túl a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összege. Ehhez kapcsolódó szabály, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján tárgyévben visszafizetett támogatás összege az egyszerűsített vállalkozói adó alapját csökkenti, ha az a támogatás folyósításakor az egyszerűsített vállalkozói adó alapját képezte.

Az Evásokra vonatkozó előírás csak 2017. január 1-jétől lép életbe, így náluk nincs visszamenőlegesen érvényesítésre lehetőség.

 

Folytatjuk...

Teteje