Innen ismerhető fel az igazi őszinteség

 

Innen ismerhető fel az igazi őszinteség

A testbeszéd ismeretének legalább alapfokú elsajátítása elengedhetetlen az üzleti életben, hiszen nagyon sokat segít a helyzetünkön például egy tárgyalás alkalmával. Partnerünk ugyanis rengeteg féle nonverbális jellel fejezheti ki többek között azt, hogy a szándékai őszinték, egyetért velünk és megbízhatunk benne.

Íme, néhány testbeszéd, amelyből a partnerünk őszinteségére következtethetünk:

Szimmetrikus mosoly

A hamis mosoly az egyik leggyakoribb manipuláló gesztusnak számít. Tudjuk, hogy a legtöbb figyelem minden esetben az arcunkra hárul, így a mosolyt általában barátságos közeledésnek vesszük. Az üzleti életben elengedhetetlen, hogy a hamis és az őszinte mosolyt meg tudjuk különböztetni egymástól. Ez legegyszerűbben úgy sajátítható el, ha megfigyeljük az arc szimmetriáját. Ha a mosoly mindkét oldalon szimmetrikus, tehát ugyanúgy van jelen, akkor őszinte mosolyról beszélhetünk, ha viszont az egyik oldalon erőteljesebb, akkor hamis a mosoly. Az aszimmetrikus mosolynak többféle jelentése is lehet, mint például káröröm, megvetés, szarkazmus, önteltség, egyet nem értés, megjátszott öröm. A szimmetrikus mosolyban azonban mindig bízhatunk.

Szemöldökemelés

A megismerkedés pillanatában barátságosan is viszonyulhatunk a másik félhez, ilyenkor tudattalanul is felhúzzuk egy pillanatra mindkét szemöldökünket. Ezzel a jelzéssel tudatjuk a másik félben, hogy örülünk a megismerkedésnek és nem akarunk ártani neki. Ha valaki nem örül a találkozásnak, nem tiszteli a másikat, akkor a szemöldökei mozdulatlanok maradnak. Ha a beszélgetés folyamán a partnerünk megemelt szemöldökkel figyel, akkor őszinték a szándékai, figyel.

Tenyér megmutatása

Ha valakik őszinték és nyíltak egymással, akkor gyakran mutatják meg tenyerüket. Ez egy igazán ősi gesztus, ami a múltban azt jelentette, hogy „nincs nálam fegyver”. Ma már azt jelenti, hogy „nincs takargatni valóm”. Ez is önkéntelen gesztus, őszinteséget és megbízhatóságot hordoz magában. Ha hazudunk vagy negatívak vagyunk, akkor a kezünket karba tesszük, zsebünkbe rejtjük vagy a hátunk mögé. Az eldugott kéz azt sugallja, hogy nem mondunk igazat.

Értékelő gesztus

Ha valaki iránt őszintén érdeklődünk, akkor felvesszük az úgynevezett „értékelő testtartást”, vagyis előre dőlünk a székünkben. Ebben az esetben zárt ököl támaszkodik az arcnak, ehhez gyakran felfelé irányuló mutatóujj is párosul. Ha a partner figyelme lankad, akkor az unalom beálltával a tenyér aljára támasztja a fejét. Az őszinte érdeklődés jele, ha a kéz nem érinti a fejet, csak könnyedén érinti az arcot.

Tükrözés

Ha két ember között összhang és egyetértés van, akkor önkéntelenül is lemásolják egymás gesztusait, testtartását. Ezt tükrözésnek hívjuk, vagyis kölcsönös elfogadásnak és kötődésnek. Ha úgy látjuk, hogy az ügyfél úgy ül a székben, mint mi, hasonlóan tartja kezeit is, akkor az összhang tökéletes.

Ezeket nem csak figyelni, de alkalmazni is érdemes, így őszinte képet alkothatunk önmagunkról is.

Teteje