Pályázat

Vojtina Bábszínház
 

Pályázat

A Vojtina Bábszínház nyílt pályázatot hirdet bábszínház-látogatás támogatására szociálisan hátrányos helyzetű óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok számára

A Vojtina Bábszínház 40 éve szolgálja a Hajdú-Bihar megyei gyermekek és családok igényes szórakoztatását. Néhány éve érkeznek hozzájuk olyan információk, hogy a bábszínházba való eljutásnak anyagi természetű akadályai vannak. Mivel színházuk hitvallásához tartozik az esélyegyenlőség megteremtése, ezért ezzel a pályázattal szeretnének segíteni az ilyen indokkal távolmaradóknak.

A Hajdú-Bihar megyei óvodák és általános iskolák a 2016-2017-es tanévre két előadás ingyenes megtekintésére jogosító bérletre pályázhatnak szociálisan hátrányos helyzetű csoportjaik/osztályaik részére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24. (péntek)

A pályázat anyagi fedezetét a bábszínház gazdasági társulások, civil szervezetek és magánszemélyek felajánlásai alapján szeretné biztosítani.
A felajánló szervezetek vagy magánszemélyek a Vojtina Bábszínház előadásaira bérleteket vásárolnak, melyeket a pályázók számára a Vojtina Bábszínház juttat majd el.
A Vojtina Bábszínház várja a fenti célokkal egyetértő és azokat támogatni kívánó cégek és magánszemélyek jelentkezését is!

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Vojtina Bábszínház 40 éve szolgálja a Hajdú-Bihar megyei gyermekek és családok igényes szórakoztatását. Néhány éve érkeznek hozzánk olyan információk, hogy a bábszínházba való eljutásnak anyagi természetű akadályai vannak. Mivel színházunk hitvallásához tartozik az esélyegyenlőség megteremtése, az alábbiakban megfogalmazott pályázattal szeretnénk segíteni az ilyen indokkal távolmaradóknak.

A Vojtina Bábszínház nyílt pályázatot hirdet bábszínház-látogatás támogatására szociálisan hátrányos helyzetű óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok számára

Pályázati cél: a 2016-2017-es tanévben a szociálisan hátrányos helyzetű Hajdú-Bihar megyei óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok ingyen bábszínházi bérlethez juttatása
Egy bérlet két előadás ingyenes megtekintésére jogosítja fel a támogatott gyermekcsoportot.

Pályázók köre: a Hajdú-Bihar megyei gyermekekkel foglalkozó közoktatási intézmények (óvodák, iskolák) pályázhatnak csoportjaik/osztályaik bérletes támogatására.
Az intézmény teljes gyermek létszámát a pályázat kiíró nem tudja támogatni.

Pályázati feltételek:
A pályázó csoportba vagy osztályba járó gyermekek zöme az alábbi feltételek valamelyikével rendelkezzen:
 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek,
 gyermekvédelmi vagy szociális intézményben élő gyermek,
 sajátos nevelési igényű gyermek.

A pályázat elfogadása esetén a teljes csoportra vonatkozik a támogatás!
Kérjük a pályázó intézményeket, hogy körültekintően járjanak el a csoportok/osztályok kiválasztásánál mivel a színházunk befogadóképessége korlátozott.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás forrása: gazdasági társulások, civil szervezetek, magánszemélyek stb. felajánlásai

A támogatás megvalósításának módja: A felajánló szervezetek vagy magánszemélyek a Vojtina Bábszínház előadásaira bérleteket vásárolnak, melyeket a pályázók számára a Vojtina Bábszínház juttat el.

Pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet:
 az óvoda, iskola, intézmény rövid bemutatása (max. 1 oldal terjedelemben)
 a csoport vagy osztály rövid bemutatása, mely tartalmazza a rászorultság indoklásán túl, az igényelt bérletek számát is (max. 1 oldal terjedelemben)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24. (péntek)

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat az aláírásra jogosult intézményvezető és a csoport/osztály vezetőjének eredeti aláírásával és bélyegzővel ellátva várjuk postai úton a Vojtina Bábszínház címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.) vagy e-mailben a szervezes@vojtinababszinhaz.hu e-mail címre.

A pályázati döntésről 2016. szeptember 9.-ig (péntek) értesítést kap minden pályázó.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetnek Kapusi Miklóstól és Szakács Zsuzsannától telefonon (52/418-160) vagy e-mailben (szervezes@vojtinababszinhaz.hu).
 

Teteje