A családi vállalkozások helyzete sem egyszerű

Családi vállalkozás
 

A családi vállalkozások helyzete sem egyszerű

A családi vállalkozásokat sújtó legkritikusabb kihívásokat a legtöbb esetben belső szervezeti problémák váltják ki.

A családi vállalkozásoknak vajon milyen kihívásokkal kell szemben találniuk magukat és milyen erősségekkel és gyengeségekkel bírnak a nem családi tulajdonban lévő piaci szereplőkhöz viszonyítva?

A főnökök a családi vállalkozások esetében a vezetői generációváltást és a családi viszonyok megváltozását vélik a legkardinálisabb, belső krízisforrásnak. Állandó figyelem szükséges az olyan esetleges veszélyforrások kiküszöböléséhez, amelyek rengeteg esetben a családi tulajdonban lévő vállalkozások sajátos finanszírozásából, az érzelmi kapcsolatok döntéstorzító hatásából, vagy épp a professzionális szaktudás meg nem létéből fakadnak.

Kemény dió a családi és a vállalati vagyon elválasztása

A nem családi kézben lévő versenytársakkal összevetve azonban a megkérdezettek a családi vállalkozások erősségeként hozzák fel a gyors döntéshozatalt, a rugalmasságot és a vállalaton belüli személyes kapcsolatokban rejlő kötőerőt is.

A következő generációs fejesek nagy százaléka kockázatcsökkentő tényezőnek tartja a család érzelmi összetartó erejét, amely a pénzügyi és döntési szabadság megtartása mellett egyszerre képes flexibilitást és stabilitást is adni a vállalkozás számára. Ugyanez a sajátosság azonban megfelelő figyelem hiányában elhibázott döntésekhez, égető problémákat szülő generációváltáshoz, vagy akár a családi kötelékek és a vagyon teljes szétzilálásához is vezethet.

A családi vállalkozásokra jellemző adottságok ésszerű kezelése mind a vállalat, mind a családi egység fenntartása szempontjából elemi fontosságú. Bizonyos kérdések rendezése elkerülhetetlen, beleértve például a családi és vállalati vagyon elkülönítését, az utódlástervezést, a családtagok perszonális részvételét a vállalkozás működtetésében, illetve az egyes családtagok munkájának díjazását. A hosszú távú életképességhez a családi és a szakmai szintű kommunikáció és döntéshozatal finom balanszának kialakítása elsődlegesnek tűnik.

Családon belül nincs beszámolási kötelezettség

A családi, vagy baráti köteléken alapuló cégek és a nem érzelmi köteléken alapuló szervezetek különböző módon osztják meg a kritikus változásokat érintő információkat a cégen belül, valamint a döntés előkészítés organizálása is eltéréseket mutat. Rendszerint egy nem családi tulajdonban lévő vállalkozás stratégiai tervezését, és a potenciális kihívások kezelését folyamatos beszámolási folyamatok segítik, míg ezek a történések a családi társulások esetében nem jellemzőek. Utóbbiaknál a stratégiai tervezést, a kihívások kezelését és egyéb döntéshozatali folyamatokat a családtagokkal vitatják meg, azonban kevesebb, mint a megkérdezettek negyede teszi ezt heti rendszerességgel, és több mint a felük csak félévente, vagy ennél is kevesebbszer.

Azok a kihívások, amelyekkel az ügyfeleink a hazai gazdasági életben szembe kell, hogy nézzenek, rengeteg esetben nem várt, előre nem tervezhető változásokból fakadnak. Az ilyen szituációk hatékony menedzselésében az átgondolt vállalati stratégia mellett a családi döntéshozatal mechanizmusának lefektetése, a családtagok pozíciójának tisztázása kulcsfontosságú. Mindennek ugyanakkor előfeltétele, hogy egyetértés legyen a családtagok között a családi vállalkozásra és a családi vagyonra vonatkozó jövőképre nézve.

Teteje