A harminckilencesek emlékére

 

A harminckilencesek emlékére

A harminckilencesek emlékére

A 39. császári és királyi gyalogezred megalakításának évfordulóján elődeikre emlékeztek a Bocskai-dandár harminckilences katonái.

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 39. lövészzászlóalja három éve minden decemberben megemlékezik az elődökről. Magyarország honvédelmi minisztere 2011 februárjában adományozta a zászlóalj számára a 39-es hadrendi számot és a sárga lobogót.

- Ezzel együtt történelmet is hagyományozott ránk, amely kötelez bennünket. Az 1756-ban Mária Terézia rendeletére megalakított ezred 1918-ig tartó fennállása során a hadjáratokban és háborúkban több mint 20 000 katonát veszített el. Rendszeresen gondozzuk az elhunyt hősök sírjait, a harminckilencesek fasorát újra létrehoztuk a debreceni Bem téren – mondta ünnepi beszédében Vantal Zsolt alezredes, a 39. lövészzászlóalj parancsnoka.

A parancsnok a Kossuth laktanyában tartott megemlékezésen áttekintette a 2013. év eredményeit. Büszkén beszélt a NATO CREVAL ellenőrzésen nyújtott kiemelkedő teljesítményükről, a sikeres kiképzésekről, a balkáni hadszíntéren és az Afganisztánban szolgálatot teljesítők helytállásáról. Elmondta azt is, hogy a lövészzászlóalj katonái közül jelenleg 127 fő teljesíti békefenntartói feladatait a portugál vezetésű KTM zászlóalj részeként Koszovóban, két tiszt pedig Afganisztánban szolgál a Műveleti Tanácsadó Csoport tagjaként.

„Szólnom kell az árvízi védekezésről is: a missziós felkészítések közepette, évszázados méretű áradással küzdött az ország a Duna mentén. Mi, a harminckilencesek 488 fővel vettünk részt az árvízi védekezésben. Ma egy kicsit megállunk, az ünnep közeledtével számot vetünk. Elégedettek lehetünk a végzett munkát illetően. A jövő évünk sem lesz könnyű: az MH EUFOR 15. váltását kell felkészítenünk, és részt veszünk az MLF olasz-szlovén-magyar szárazföldi kötelék gyakorlatán Szlovéniában. 39-es honvédek! Azt gondolom, az elért eredmények magukért beszélnek. Engem büszkeséggel töltenek el, legyenek büszkék Önök is! – zárta beszédét Vantal alezredes.

Az ünnepség a debreceni Medgyessy sétányon található emlékműnél folytatódott, ahol Lippai Péter ezredes, a Bocskai-dandár parancsnok-helyettese köszöntötte a 39. lövészzászlóalj katonáit, a megjelent leszármazottakat, vendégeket. Gratulált a zászlóalj katonáinak ahhoz, hogy hagyományt teremtettek, s minden cselekedetükben öregbítik a hajdani harminckilencesek hírnevét. Elismerően beszélt hagyományőrző tevékenységeikről, az elmúlt években végrehajtott hazai és külföldi kiképzések, felkészülések, megmérettetések eredményeiről, a missziós feladatok terén mutatott helytállásukról. 

A 39. császári és királyi gyalogezred megalakulásának 257. évfordulója méltó alkalmat adott arra is, hogy Vantal Zsolt alezredes elismeréseket adjon át katonái számára. Bódi Imre törzszászlós, a rendezvény főszervezője, a zászlóalj vezénylő zászlósa elmondta: minden alegység katonái maguk közül választják meg „Az év katonáját”. Idén a tárgyjutalmakat Barankai Ferenc zászlós, Lelesz Tamás főtörzsőrmester, Sikolya István törzsőrmester, Tóth Tamás őrmester, Pipó Sándor szakaszvezető, Mohácsi András Dávid tizedes és Hudák Dávid őrvezető kapta. A 39-es császári és királyi gyalogezred történetének kutatása érdekében végzett lelkiismeretes és odaadó munkája elismeréséül a zászlóalj parancsnoka emléktárgyat adományozott Kiss Róbert zászlósnak.

                                                                       Markovics Zita hadnagy / Fotó: MH 5. BILD

Teteje