Abigél Többcélú Tagintézmény

 

Abigél Többcélú Tagintézmény

Az Abigél Többcélú Intézmény 2000-ben - közös igazgatású közoktatási intézményként jött létre azzal a céllal, hogy lehetőséget és színvonalas kínálatot biztosítson a művészeti szakképzés iránt érdeklődő pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók részére.

Napjaink igényeinek megfelelően folyamatosan bővítjük képzési palettánkat. A 2011-2012-es tanév óta mind a szakközépiskolai, mind a gimnáziumi tagozaton lehetőség nyílik a négy évfolyamos képzésre való jelentkezésre, mely képzés keretein belül diákjaink több tagozat közül is választhatnak.
Intézményünk célja olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga letételére. Ezt követően lehetőségük van a középfokú szakmai végzettséggel betölthető munkakörökben való elhelyezkedésre, illetve nagy esélyük van szakirányú, illetve felsőoktatási intézményekben is a továbbtanulásra. Diákjaink többsége a Debreceni Egyetem és a Református Hittudományi Egyetemen tanulnak tovább.
Az intézmény alapelve ugyanis, hogy az iskolának nevelnie kell, s azon belül természetesen nagyon fontos az oktatás. A cél, hogy szociálisan érzékennyé váljanak, ezért mi az erkölcsi nevelésbe ágyazott értékelvű oktatást választottuk. Iskolánk jelmondata szerint „nevelve tanítunk és tanítva nevelünk”.   Iskolánk minél több együttműködési alkalmat megragadni a Debreceni Egyetemmel, hogy „kitáguljon a világ” a növendékeknek.  A 2013/14-es tanévtől a katonai alapismeretek képzésben az 5. Bocskai István Lövészdandár tisztjei tartanak órákat, majd a laktanyában a katonaélet mindennapjaiba vezetik be a növendékeket.                                        

 • Gimnázium:
  • 4 évfolyamos általános tantervű              
  • tagozatos: nyelvi, humán, jogi/EU ismeretek
 • Szakközépiskola:
  • Művészeti Szakközépiskola:
   • Képző-és iparművészet (Festő, Grafikus, Mozgóképi animációkészítő)
   • Táncművészet (kortárs-, moderntáncos, néptáncos, színházi, klasszikus balett táncos szak)
   • Zeneművészet
 • 4 évfolyamos szakközépiskola (egészségügy, kereskedelem-marketing, vendéglátás, turisztika, informatika)

3 éves szakiskola:

 • Vendéglátás- turisztikai szakmacsoport (pincér, szakács), gyakorlati helyet egyéb vendéglátó egységekben biztosítunk

 Debreceni Tagintézményünk:

4029 Debrecen Viztorony u. 9-11.

Telefon: +36-52/411-267, +36-20/567-40-91

web: www.abigelsuli.hu

abigeltodebrecen@gmail.com


                           Székhely:

ABIGÉL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

4405 Nyíregyháza, Tünde u.10/a

Telefon : +36-42/ 594-656 , +36-20/316-43-44
fax:+36-42/596-945

web: www.abigelsuli.hu
e-mail: abigel.iskola@gmail.com

 

 

Térkép: 

Teteje