Debrecen-Bánki Református Egyházközség

 

Debrecen-Bánki Református Egyházközség

Debrecen-Bánki Református Egyházközség életéről

Debrecen-Bánki Református Egyházközség életéről 1324-től kezdve már sok oklevél maradt fent, amelyekben „Bánkegyház”-ként nevezik meg, a pápai tizedjegyzéket is említik és azt is, hogy 1352-ben tizenhat lakott portája volt. 1703-ban még álltak régi templomának falai. Fennmaradt, hogy 1921-ben az erdőségben, a bánki iskolában tartották meg a református istentiszteleteket, majd az új templom építése 1992-1995 között ment végbe Rácz István mérnök tervezése alapján. 120 férőhelyes a templom, amelybe új 130 kg-os harangot is öntetett a gyülekezet, a munkát Sass László aranykoszorús harangöntő mester és fia végezte.

A 115 egyháztagot számláló gyülekezet vezető testülete a 4 tagú presbitérium élén a lelkész és a gondnok. A gyülekezet élete nagy részben összefonódott a Debrecen-Kerekestelepi Református Egyházközség életével, mivel ugyanaz a lelkész végzi a szolgálatokat. A vasárnapi istentiszteleten túl, esti imaóra és ifjúsági bibliaóra alkalmaiba kapcsolódhatnak be a hívek, de ezeken kívül még számos lehetőséget kínál hitéleti fejlődésben, kultúrában, kikapcsolódásban. Mivel a gyülekezet szervesen betagolódik a kerekestelepi gyülekezet életébe, így aktív résztvevői a testvér-gyülekezeti kapcsolatnak, amely 2005-ben jött létre a Bihar hegység lábánál található Belényesi Református Gyülekezettel. Különböző előadások szervezésére is nagy gondot fordít, amelyet évente többször is megrendezésre kerülnek különböző témában és más-más szakterületről érkező előadók osztják meg tapasztalataikat, hasznos tanácsaikat a gyülekezeti tagokkal. Ugyancsak gyakorta kirándulások is szerveződnek, amelyek mindig gazdagok a látnivalók terén is, történelmileg híres és jelentős helyeket ismerhetnek meg a résztvevők. A kirándulások között megemlítendő az évenként megrendezésre kerülő ifjúsági tábor, tudva azt, hogy ők a jövő gyülekezete nagyon nagy figyelem szegeződik rájuk. Gyülekezeti újság is színesíti a közösség életét, a Békesség néven ismert újság évente 4 alkalommal, több mint 600 példányban jelenik meg.

A gyülekezetben intézményes diakónia működik, úgymint Idősek, Szenvedélybetegek és Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása. Nagyon fontos szerepe van a gyülekezeti diakóniának, mivel sok embernek biztosít heti több alkalommal lelki táplálékot, kulturális programokat, a hideg időkben meleg, barátságos környezetet, tisztálkodási lehetőséget, naponta meleg étkezést és házi segítségnyújtás. Az egyik legfontosabb gyülekezetépítési feladat a családlátogatás, amely nagyon jól működik a gyülekezetben. Születésnapok, névnapok során nagy körültekintéssel köszöntik fel egymást és ez nagyban elősegíti azt, hogy a bánki gyülekezet egy végtelenül békés és családias közösség, amelyben valóban megmutatkozik Isten szeretete és kegyelme.

BuzásDénes-lelkész
Gál-Győri Márta - intézményi lelkész

 

Térkép: 

Teteje