Kerekestelepi Egyházközség

 

Kerekestelepi Egyházközség

Történet

A Debrecen - Kerekestelepi Református Egyházközség a nevében foglalt városrész területén végzi lelki szolgálatát. A Debreceni Kerekestelep a város déli részén helyezkedik el. A régi időkben Kerekes Géza kereskedő tulajdonát képezte ez a terület, aki azt idővel felparcelláztatta, és az egyszerű embereknek építési céllal szétosztatta. Ma ez Debrecennek egy sűrűn lakott kertvárosias része, amit a nagy ipari beruházások megkíméltek, ezért ez ma a város legkedveltebb és leghangulatosabb lakóövezete. Az egyik legfőbb és központi utcája a nevét viszont Kerekes Ferencről kapta, aki a Kollégium egyik legnagyobb professzora és polihisztora volt. A Kerekestelepen található a 2 Debreceni fürdő közül az egyik, amelynek gyógyhatású termálvizét sokan fogyasztják is.

A fürdő részét képezi egy meghitt kis étterem is, a templomtól mindössze néhány száz méter távolságban. A Kerekestelepen már a 20. század elején élénk hitélet indult itt meg. Az itt élő embereknek a református egyház iránti elkötelezettsége és áldozatvállalása példás volt már akkor is az egész városban, és ma is az. Ennek bizonysága az, hogy a templom telkét, amelyre 1934-35-ben a Szávay utcában épült, Ferenczy Józsefné ajánlotta fel az egyház számára Isten dicsőségére szánt adományként. Ő 1932-ben az egész házát felajánlotta istentiszteleti célra, ez a hajlék később imaházzá bővült, később pedig ennek helyén épült fel a Kerekestelepi templom, városunk nevezetessége és ékessége. Ezzel egy időben több templom is épült Debrecen különböző városrészein, nagy nemesi családoknak és a közegyháznagy a támogatásával. A Kerekestelepi templom viszont egyedi módon, főként a szegény emberek adományaiból épülhetett fel. A gyülekezet úrasztali edényei mind-mind egyéni önkéntes adományként kerültek a gyülekezet birtokába. Istené legyen a dicsőség azért, hogy ilyen lelkes emberek által segítette folyamatosan gyülekezetünk életét.

Templomunk 
Templomunk 300 férőhelyes belső térrel rendelkezik, orgonáját Angster József építette, 104 kg-os harangját pedig Szlezák László öntötte. Egyházközségünk 1949 óta önálló gyülekezet, addig a nagy Debreceni Egyházközség részét képezte. Azóta szolgálnak itt önálló lelkészek, időrendben Madarász József, Nagy József, Szász Barnabás, Lengyel László. 2005 óta lelkipásztora Buzás Dénes. Mai gondnokai Tasi Sándor, Danku Attila és Buczi Ferenc. Az elmúlt évtized nagy beruházásai, gyülekezeti és ifjúsági házépítés, parókia- és templomfelújítás, parkosítás, díszburkolat, és sok kisebb fejlesztés, mind önkéntes adakozásból és felajánlásokból történtek. Mára a Kerekestelepi Gyülekezet lelki életének színtere példaértékű küllemmel rendelkezik, ami a régmúltba visszanyúlóan, az itt szolgáló embereknek az igazi, Isten iránti elkötelezettségéről tanúskodik.

Készítettünk egy gyönyörű összeállítást Debrecen és környéke református egyházközségeiről, melyet itt megtekinthet a kedves érdeklődő.

Tagságunk
A gyülekezetnek 600 tagja van, közöttük sok fiatal és új tagja, nagy százalékban templomba járó emberek. Támogatóink köre ennél viszont sokkal szélesebb. Élénk hitélet folyik ma a gyü-lekezetben, mely tekintettel van idősekre és fiatalokra egyaránt. Nagyon jól működik gyülekezeti szinten a diakónia intézménye. A gyülekezet két nappali ellátást is működtet, és naponta közel 50 embernek biztosít megfelelő étkeztetést, jóval nagyobb létszámú, közösségbe vágyó embernek pedig napi lelki alkalmat, kultúr programot. Igazi lelki család és otthon, sok-sok jó érzésű ember számára, ahol igyekszünk minden erőnkkel megőrizni az egységet és az összetartozást.

Gyülekezeti kirándulások
Gyülekezeti közösségünk évenként többször szervez kirándulást. Az igényeket mindig alaposan felmérve választjuk ki az utazás célját és időpontját. Helyileg általában az a fontos, hogy híres, történelmileg fontos vidékeket látogassunk meg. A kirándulás összességében mégsem a látnivalókról és a körülményekről nevezetes, hanem annak összekovácsoló erejéről szól. Az utazások során lehetőség adódik új kapcsolatok kialakítására és a már a meglévő ismeretségek ápolására.

Előadások a gyülekezetben
Gyülekezetünk egyik kiemelkedő eseménye az évenként többször meg-rendezett előadások. Különböző témában, más-más szakterületről érkező emberek osztják meg tapasztalataikat, tudásukat, hasznos tanácsaikat, amely alkalmakon a gyülekezeti tagok hasznos információkra tehetnek szert. Ezek a témák mindig a közösség érdeklődési körét próbálják kielégíteni és a hétköznapi életben szolgálnak segítségként. Ilyen alkalmak voltak gyülekezetünkben pl. a Dr. Papp Csaba által tartott egészségügyi előadások, Ozsváth Sándornak a szent Koronáról tartott előadása, a Vakmisszió látogatása és bemutatkozása, a Wass Albert est, Dr. Gaál Botondnak a Munkácsy Trilógia bemutatása, mint kulturprogramok.


Elérhetőségünk
Debrecen - Kerekestelepi Református Egyházközség

4030 Debrecen, Kerekes u. 18.
Tel.: 06-52-471-159
Mobil: 06-70-337-3733
E-mail: kerekestelepigyulekezet@gmail.com

Térkép: 

Teteje