Ez a teendő adótartozás esetén

adótartozás ügyintézés, adófizetés
 

Ez a teendő adótartozás esetén

Adófizetéskor könnyen előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság határidőre nem tudja megfizetni az adóját, ezért úgynevezett végrehajtó hátraléka keletkezik. Az adófizetés kapcsán a 2003. évi XCII. törvény (Art.) kimondja, hogy az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.”. Ez azt jelenti, hogyha az adós igazolni tudja, hogy fennállnak azok a körülmények, amelyek fizetési kedvezmény gyakorlására adnak okot, akkor az adóhatóság ezt méltányolja és engedélyezi a fizetési kedvezményt.

Az adófizetéshez kötődő ügyintézés három lépésben történik:

Első lépés:

A gazdasági társaság képviselője az adóhatóságnál írásban/levélben kérelmezheti a tartozás összegére vonatkozó tartozás elengedését, mérséklését, a fizetés halasztását, a részletfizetést, a büntetőkamat elengedését, csökkentését vagy részletfizetését. A kérelemben mindenképp fel kell tüntetni, hogy a tartozást hány hónap alatt tudjuk megfizetni, de érdemes reális időtávot megadni.

A kérelmek előterjesztése a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokon működő Fizetési Kedvezmények Osztályain történik, a másodfokú a NAV Fellebbviteli Igazgatóság hatósági főosztályait érinti. A kérelem papír alapon is beadható, az ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján található meg (Letöltések – Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták – Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához).

Az ügyintézés elektronikus formában is történhet, ennek feltétele, hogy az adózónak legyen ügyfélkapuja. Az elektronikusan történő kérelembenyújtásról a NAV honlapján lehet tájékozódni (Letöltések – Nyomtatványkitöltő programok).

Ha az adózó elektronikus bevallás benyújtására nem kötelezett, abban az esetben kérelmét kitöltött, kinyomtatott nyomtatvány (FAG01, FAM01) formában is előterjesztheti, és postai úton vagy személyesen leadhatja a NAV ügyfélszolgálatain. Azok, akik elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek, kérelmeiket csak ügyfélkapun keresztül nyújthatják be.

Az elsőfokú eljárás a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók fizetési kedvezményeire irányuló kérelme alapján illetékmentes. Ezzel szemben a gazdálkodószervezet adómérséklésére irányuló illetéke 10 000 forint.

Második lépés:

A kérelem 30 napon belül kerül elbírálásra az adóhatóság részéről. Ha engedélyezik is a részletfizetést, fizetési könnyítést, a határozatban szerepelnek a pontos fizetési határidők és az összegek is. Ebben az esetben a céges bankszámlára terhelt végrehajtást is feloldják, de a kérelem beadásakor még nem. Ha meg vannak a kérelem alátámasztásához szükséges egyéb dokumentumok is, akkor az adóhatóság hiánypótlásra szólít fel. A 30 napos válaszadási határidő így újabb 30 nappal növekszik.

Harmadik lépés:

A törlesztést lehetőség szerint mindig utalással kell befizetni. A befizetéshez kapcsolódó különböző adónemekhez tartozó bankszámlaszámok megtalálhatók a https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok oldalon. A kérelem indoklásában található fizetési nehézségnek valósnak kell lennie, illetve olyannak, ami miatt az adós nem képes a tartozások azonnali vagy egyösszegű megfizetésére.

Továbbá azt is igazolni kell, hogy a kérelmezőnek nem róható fel a fizetési nehézség kialakulása, vagy az elkerülés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben várható volt tőle. Fontos, hogy a fizetési nehézség átmeneti jellegű legyen, vagyis később meg tudja fizetni adótartozását az adós.

A kérelmezőnek igazolnia kell a méltányolható körülmények fennállását. Fizetési kedvezmény csak az adózó által bevallott, határidőre meg nem fizetett, az adóhatóság által jogerős határozatban megállapított, de határidőre nem rendezett tartozásra engedélyezhető. Fizetési kedvezmény engedélyeztetése csak ténylegesen fennálló tartozás esetén lehetséges. Méltányosság (mint például mérséklés) visszamenőleg nem kérhető.

Igénybe vehető kedvezménynek minősül a fizetési halasztás (az adót egy későbbi időpontban kell megfizetni), részletfizetés (az adót későbbi időpontban, részletekben kell megfizetni) és adómérséklés vagy elengedés (az adónak csak egy részét kell megfizetni, vagy például a tartozás egy részének elengedése, másik részének pedig részletekben történő fizetése).

Lehetőség van fizetési halasztásra irányuló kérelemre, amikor az adóhatóság csak akkor támogat, ha a kérelmező az engedélyezéshez szükséges egyéb feltételek teljesítése mellett valószínűsíteni tudja, hogy maradéktalanul teljesíteni tudja a halasztott időpontban az adótartozást.

Részletfizetési kérelemmel lehet élni, ha a kérelmező vállalni tudja a tartozás havi egyenlő részletekben történő megfizetését, és eleget tud tenni jövőbeni fizetési kötelezettségeinek.  A NAV gyakorlata alapján egy éven belül elhárítható likviditási problémát jelent az átmeneti jellegű fizetési nehézség. A részletfizetési kérelem esetében ez 12 havi futamidőt takar.

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csupán a ténylegesen fennálló tartozás megléte esetén lehetséges. Más, egyéb szervezeteknél és személyeknél a jogszabály csak a szankciók mérséklésére (mint például bírság, pótlék) ad lehetőséget. Egyéni vállalkozók esetében a tőketartozás mérséklésére vagy elengedésére is sor kerülhet a szankciók mellett. 

Teteje